Prečo vznikol Denník S

Kriváň (Zdroj: Pixabay.com)

Slovensko sa nachádza vo vývojovej etape, kedy musí nanovo definovať svoj charakter. Atribúty, ktoré sme pri tvorbe politiky a budovaní našej spoločnosti dlhé roky pokladali za smerodajné, ustupujú do úzadia. Klasická dichotómia v duchu pravice a ľavice pri čelení najnovším výzvam bledne a nahrádza ju aktuálnejšie delenie na globalistický progresivizmus a národný konzervativizmus.

Práve týmito dvoma optikami sa dnes na verejné problémy pozerá čoraz väčšie množstvo ľudí. Platí to pri nazeraní na úlohu rodiny, migráciu či na kľúčové rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky. Či je tento posun prirodzený alebo mu niekto pomohol, či je dobrý alebo zlý, nie je vôbec podstatné.

Dôležité je, že nová polarizácia spoločnosti je prítomná. No problémom nie je ani tento jav sám o sebe, ale to, v akých črtách sa prejavuje a ako sa k nemu stavajú tí, ktorí by ho mali prenášať zo škodlivej ideologickej roviny do tej vecnej a konštruktívnej. Pri politikoch a treťom sektore sme si na istý stupeň fanatizmu zvykli, no prekvapuje postoj veľkej časti médií, ktoré vznešenú úlohu strážcov demokracie otvorene vymenili za slepú agitáciu v prospech odcudzených nadnárodných elít či v opačnom extréme za zdiskreditované myšlienky a postavy patriace na smetisko dejín.

Vnímame, že kolosálne lži mnohých štandardných novinárov o príčinách niektorých regionálnych vojen či o zasahovaní do volebných procesov a o iných závažných otázkach zapríčinili to, že veľká masa občanov automaticky primkla k opačným pochybným zdrojom a chceme im preto ponúknuť skutočnú alternatívu a priniesť myšlienky a teórie, s ktorými sa v našom priestore nestretávajú.

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nielen ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli.

Ako štát máme unikátnu možnosť poučiť sa z chýb blízkych národov a transformovať Slovensko na vzor novej, obrodenej Európy. Európy, ktorá musí znovu získať rešpekt ku kresťanským hodnotám, antickej múdrosti a rímskemu právu a pochopiť, vďaka čomu vystúpila na absolútny civilizačný vrchol.

V prebiehajúcej kultúrnej vojne stojíme proti presile, no sme hlboko presvedčení o potrebe konať a byť médiom, ku ktorému sa budú jeho čitatelia radi hlásiť. S úsmevom na perách a odhodlaním v srdci chrániť všetko to, čo nám je sväté.

Vďaka.

— Tím Denník S (P. Števkov, T. Dugovič)

Našli ste chybu? Napíšte nám na

PS/Spolu je ohrozením liberálnej demokracie. A nie je to vtip

PS/Spolu je ohrozením liberálnej demokracie. A nie je to vtip

KOMENTÁR Slovensko stojí na križovatke dejín, z ktorej môže vzísť ako súčasť novej vlády aj koalícia strán, ktorá popiera mnohé z ťažko vybojovaných slobôd – PS/Spolu. Hoci sa môže laickému pozorovateľovi javiť ako vrcholový produkt liberálnej demokracie, v skutočnosti pre ňu..