Toto sú najväčšie hrozby na slovensko-ukrajinskej hranici

Slovensko-ukrajinská hranica (Zdroj: SITA)

Hlavnými hrozbami pri správe spoločnej hranice Slovenska a Ukrajiny sú organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov. Uvádza sa to v Správe o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2018, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra. Spomenuté hrozby sa podľa správy týkali „zeleného“ úseku štátnej hranice ako aj hraničných priechodov. “Za jednu z hlavných príčin nelegálnej migrácie občanov tretích krajín na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici bola označená spoločensko-politická nestabilita krajín pôvodu nelegálnych migrantov. Aktuálnym problémom ostáva hľadanie vhodného spôsobu, ktorým by sa zabránilo využívaniu malých leteckých zariadení na nelegálnu cezhraničnú trestnú činnosť,” konštatuje materiál.

Slovenská aj ukrajinská strana sa podľa správy zhodujú, že je nevyhnutné pokračovať vo vzájomnej aktívnej spolupráci v oblasti prevencie a boja s týmito negatívnymi javmi. Jedným zo spôsobov sú pritom spoločné hliadky pohraničníkov.”V roku 2017 bolo na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici 189 spoločných hliadok a v roku 2018 bolo 214 spoločných hliadok s Ukrajinou. Za účelom zvýšenia odbornej prípravy osôb, ktoré budú vykonávať spoločné hliadkovanie, sa strany dohodli na príprave školení personálu pre výkon služby v spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici,” konštatuje správa. Iné formy spolupráce sú podľa dokumentu na požadovanej úrovni. “Aj naďalej sa bude pokračovať vo výmene informácií v záujme kontroly slovensko-ukrajinskej štátnej hranice,” uvádza dokument s tým, že pozitívne je hodnotená aj spolupráca na úrovni hraničných splnomocnencov. “Problémy, ktoré vznikli na spoločnej štátnej hranici, boli vyriešené včas a na vysokej profesionálnej úrovni. Kontrola spoločnej štátnej hranice, udržiavanie režimu na hranici, ako aj prechod osôb a dopravných prostriedkov cez štátnu hranicu boli v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv,” uvádza správa

Dokument sa zaoberá aj fungovaním spoločných hraničných priechodov v minulom roku. “Pohyb osôb a dopravných prostriedkov cez predmetné hraničné priechody bol plynulý, s narastajúcou tendenciou, pričom všetky vzniknuté problémy mali len dočasný charakter,” dodáva správa.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Slovenská pošta pozastavuje prijímanie zásielok určených do Talianska

Slovenská pošta pozastavuje prijímanie zásielok určených do Talianska

Talianska pošta pre pretrvávajúce šírenie koronavírusu a v záujme bezpečnosti s okamžitou platnosťou pozastavila doručovanie do rizikových obcí a oblastí v Taliansku. Preto Slovenská pošta, rovnako ako aj iné poštové podniky sveta, pristúpila k pozastaveniu prijímania zásielok, ktoré..