Matica predstaví k výročiu SNP matičiarov v protifašistickom odboji

Boje počas SNP (Zdroj: Dikda.eu)

Matica slovenská (MS) si vo Zvolene v rámci 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pripomenie matičiarov, ktorí sa zapojili do odboja. Kultúrno-spoločenské podujatie začnú matičiari v stredu 28. augusta na Námestí SNP a ukončia ho 29. augusta Cyklojazdou SNP, ktorou sa pripoja k ústredným oslavám v Banskej Bystrici.

Pri Pamätníku SNP (Valaška) vo Zvolene v rámci podujatia Okresného úradu Zvolen, ktoré sa začne v stredu o 10:00, predstavia ochotníci Mladej Matice divadelnú rekonštrukciu prísahy povstaleckej brigády s názvom Za slobodu Slovanov. Matičiari tiež položia veniec k sochám generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana pred Veliteľstvom Vzdušných síl OS SR. V Parku inžiniera Štefana Višňovského vo Zvolene o 17:00 predvedú verejnosti dramatizáciu povstaleckých udalostí a bojov. Padlým matičiarom v SNP bude venovaná dramatizácia s názvom Vrátim sa živý!

„Aktívna účasť matičiarov v povstaní je málo známa, čo však chceme zmeniť. V roku 1944 časť významných funkcionárov, ale aj radových pracovníkov a členov Matice slovenskej odišla na autách tlačiarne Neografia do povstaleckých bojov. Medzi nimi boli Ján Bodenek, Július Barč-Ivan, Alexander Hirner, Anton Augustín Baník, funkcionári MS Ján Marták či Ján Štefánik, synovec generála Milana Rastislava Štefánika. Nezabúdajme ani na našu národnú umelkyňu a matičiarku Evu Kristinovú, ktorá sa ako šestnásťročná zúčastnila na ťažkých bojoch na strednom Slovensku,“ povedal predseda MS Marián Gešper.

Vo štvrtok 29. augusta ráno o 8:00 sa matičiari Cyklojazdou SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice pripoja k ústredným oslavám 75. výročia SNP v meste pod Urpínom. Štart cyklojazdy je od Pamätníka SNP (Valaška). Matica slovenská sa do podujatia pri príležitosti 75. výročia SNP zapojila so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Okresným úradom Zvolen, Mestom Zvolen a Úniou vojnových veteránov SR.

Hlavná časť celoštátnych osláv 75. výročia SNP sa začne vo štvrtok 29. augusta o 10. hodine preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a kladením vencov. Novinkami tohtoročných osláv bude slávnostná vojenská prehliadka aj večerný galaprogram.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...