Školy môžu tento rok prísť o dvetisíc učiteľov v dôchodkovom veku

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Pokiaľ sa učitelia v dôchodkovom veku nedohodnú s riaditeľom o predĺžení zmluvy, svoj pracovný pomer ukončia tento rok.

Školy môžu tento rok prísť o dvetisíc učiteľov. Toľkí majú totiž podľa štatistík ministerstva školstva 65 a viac rokov, čo je vek, kedy majú pedagógovia ukončiť pracovný pomer. Toto pravidlo zaviedol zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch s účinnosťou od 1. septembra 2019. Stanovením vekového stropu pre učiteľov chcelo ministerstvo omladiť učiteľské zbory. Podľa riaditeľky iniciatívy To dá rozum Renáty Hall je dôležitejšie zatraktívniť miesta učiteľov, ako zavádzať reštriktívne opatrenia.

Na slovenských školách v súčasnosti učí vyše 2 000 pedagógov, ktorí majú 65 rokov a viac. Z celkového počtu učiteľov ide o 2,55 percenta. V preddôchodkovom veku, teda 60 až 64-ročných, je viac ako 7 300, čo je 8,91 percenta z celkového počtu.

Pracovný pomer sa pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí dovŕšili 65 rokov do 31. augusta 2019, skončí najneskôr 31. augusta 2020. Riaditeľom až po uplynutí ich funkčného obdobia. Ministerstvo zamestnávateľom odporučilo oznámiť svojim zamestnancom ukončenie pracovného pomeru najmenej jeden mesiac dopredu, a to najneskôr do konca augusta 2020. S riaditeľom školy sa učitelia môžu dohodnúť na predĺžení zmluvy, no maximálne o dva roky. Zároveň platí, že od školského roka 2019/2020 nie je možné prijať na neurčitý čas do práce učiteľa alebo odborného zamestnanca, ktorý má 65 rokov.

„Vzhľadom na možnosť výkonu pracovnej činnosti aj po dosiahnutí veku 65 rokov opatrenie nepredstavuje ohrozenie činnosti škôl a školských zariadení z dôvodu chýbajúcich pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,” uviedol rezort školstva v auguste 2018, keď bol zákon v medzirezortnom pripomienkovaní. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vtedy vyjadrilo vieru, že spolu s ďalšími opatreniami, ktoré plánovalo, sa im podarí motivovať najmä začínajúcich mladých učiteľov, aby mohla nastať generačná výmena.

Podľa Hall z iniciatívy To dá rozum je dôležité najskôr zatraktívniť miesta učiteľov, a potom navrhovať reštriktívne opatrenia takéhoto typu. „Inak sa školy môžu dostať do veľkých problémov pri zabezpečovaní odborného pokrytia výučby,“ dodala pre SITA.

Štatistika ohľadom veku učiteľov sa spracúva každých šesť rokov. V roku 2014 bolo takmer 1 700 učiteľov, ktorí mali 65 a viac rokov.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...