Hlavnými hrozbami na hranici Slovenska a Ukrajiny sú organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Hlavnými bezpečnostnými hrozbami na slovensko-ukrajinskej hranici sú organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov. Uvádza sa to v Správe o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2019 z dielne ministerstva vnútra, ktorú dnes zobrala na vedomie Vláda SR.

Nelegálny tovar sa podľa správy cez hranicu prepravuje za pomoci nízko letiacich zariadení alebo splavovaním po hraničných tokoch, ako aj cez hraničné priechody. „Zároveň sa objavujú relevantné a preukázané prípady preletu nízko letiacich dopravných prostriedkov, ktoré sú využívané na nelegálnu prepravu osôb na územie SR. Z pozemnej hranice sa nelegálna migrácia presúva do vzdušného priestoru, čo svedčí o efektívne vykonávaných opatreniach na pozemnej hranici, avšak na nové hrozby je potrebné adekvátne reagovať,” uvádza sa v dokumente.

V rámci problematiky nelegálne migrácie je podľa materiálu najzaťaženejším úsekom slovensko-ukrajinskej štátnej hranice severný úsek, kde pracujú prevádzačské skupiny. „V tomto kontexte by slovenská strana uvítala zapojenie ukrajinských kolegov do aktivít realizovaných národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru,” konštatuje sa v dokumente.

Pokiaľ ide o fungovanie hraničných priechodov na spoločnej štátnej hranici Slovenska a Ukrajiny, pohyb na priechodoch bol podľa slovenskej aj ukrajinskej strany v minulom roku plynulý a všetky problémy, ktoré nastali mali len dočasný charakter. Slovensko zároveň informovalo ukrajinskú stranu o zahájení rekonštrukcie hraničného priechodu Užhorod, na ktorom budú rozšírené pruhy pre osobné automobily na vstupe aj výstupe, ako aj pruhy pre peších a cyklistov. „V súčasnosti sa už vedú diskusie o rozšírení nákladnej dopravy na hraničnom priechodu Vyšné Nemecké. Ostatné hraničné priechody nie je možné rozšíriť a preto by bolo vhodné vybudovať záchytné parkoviská v ich blízkosti,” uvádza sa v materiáli.

V dokumente sa tiež konštatuje, že v roku 2019 bolo na slovensko-ukrajinskej hranici vykonaných orgánmi oboch štátov 197 spoločných hliadok. „Za účelom zvýšenia odbornej prípravy osôb, ktoré budú vykonávať spoločné hliadkovanie, sa strany dohodli na odbornej príprave personálu určeného pre výkon služby v spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici,” dodáva správa.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...