Liberáli navrhujú zrušiť Radu ÚVO, menovanie jej členov považujú za politické

Richard Sulík (Zdroj: SITA)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce navrhnúť zrušiť Radu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zdôvodňuje to tým, že spôsob menovania jej členov je politický, verejné vypočutie kandidátov je spojené so svojvôľou členov komisie, bez verejne dostupného odôvodnenia vyhodnotenia.

Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie majú byť preskúmateľné súdmi v čo najkratšom termíne a nie zdĺhavým konaním skupinou osôb vybraných vládou,” uviedla pre agentúru SITA autorka programu liberálov pre verejné obstarávanie Elena Sivová. Ide o jedno z desiatich hlavných opatrení strany vo verejnom obstarávaní, cieľom je podpora práva na spravodlivý súdny proces a obmedzenie korupčného správania.

Podľa ďalšieho z návrhov SaS by malo byť pred vyhlásením verejného obstarávania povinné zverejniť analýzu predpokladanej návratnosti významných investícií nad 10 miliónov eur. Liberáli tiež chcú odstrániť viacnásobné kontroly tendrov pri eurofondových zákazkách, aby ich kontrolu vykonával iba ÚVO.

Zámerom týchto a ďalších návrhov je podpora efektívnosti a hospodárnosti vynakladania finančných zdrojov a obmedzenie korupčného správania, zníženie byrokracie a podpora hospodárskej súťaže. “Zavedieme povinnosť centrálneho koordinačného orgánu, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok časovo a obsahovo korektne s povinnosťou zohľadniť zákonné lehoty podľa zákona o verejnom obstarávaní a zohľadniť nevyhnutný čas na prípravu projektových dokumentácií,” priblížila Sivová.

Pri nadlimitných zákazkách by podľa liberálov mali byť povinné transparentné prípravné trhové konzultácie, pri podlimitných zákazkách zas zredukované výnimky z postupov zákona o verejnom obstarávaní. Povinné by bolo zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou s predpokladanou cenou od 50-tisíc eur cez jednotný informačný systém. “Obmedzíme možnosti zneužívania elektronického kontraktačného trhoviska obstarávať rýchlo a zbesilo, najmä možnosťou podať námietku a zavedením kontroly splnenia požiadaviek na predmet zákazky,” priblížila Sivová. “Zjednodušíme obstarávanie sfunkčnením inštitútu centrálneho obstarávania a umožníme znižovať ceny aj pri predražených zákazkách s možnosťou vstúpiť do otvoreného obstarávania všetkým podnikateľom, aj prostredníctvom dynamického nákupného systému,” dodala expertka.

SaS chce tiež zefektívniť revízne postupy, napríklad, predĺžením lehôt na ich uplatnenie z terajších lehôt do 10 dní na takmer celú súťaž, upravením možnosti zloženia kaucie aj na základe jednej výzvy ÚVO či zvýšením sankcií pri obchádzaní obstarávania a machináciách vo verejnom obstarávaní z terajších 5 % z ceny zákazky na minimálne 25 %.

Strana Dobrá voľba chce zefektívniť a zrýchliť verejné obstarávanie presadzovaním jednoduchších a účinnejších postupov obstarávania pri zachovaní čo najväčšej miery transparentnosti a hospodárnosti. “Mnohé komplikované nastavenia verejného obstarávania neslúžia k dosiahnutiu ani lepšej ceny, ani kvality a sú len nočnou morou pre objednávateľov aj firmy. Je načase poučiť sa od vyspelých ekonomík,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová. Pri čerpaní eurofondov považuje strana za dôležité zjednodušiť proces verejného obstarávania, ktorý je pre slovenské subjekty najzdĺhavejšia a byrokraticky najnáročnejšia súčasť riešených projektov. “Proces verejného obstarávania v prípade čerpania prostriedkov z fondov EÚ sa musí zjednodušiť v rámci implementácie projektov. Jedným z možných riešení je zavedenie len jednej kontroly verejného obstarávania vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie, a nie riadiacimi orgánmi,” dodala Šoltésová s tým, že v takom prípade je potrebné preskupiť personálne kapacity ÚVO.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce navrhnúť zvýšiť nezávislosť a odpolitizovať ÚVO a jeho radu, pričom výlučné právo menovať a odvolávať predsedu úradu by mala mať hlava štátu. Stály parlamentný výbor by mal kontrolovať aj ÚVO. Podľa hnutia je tiež potrebné vytvoriť skutočnú databázu vysúťažených a zazmluvnených cien z verejných súťaží pre štát, samosprávy a všetky ich firmy, ako aj cenovú databázu objektov a položiek pre určenie reálnych predpokladaných cien vo verejnom obstarávaní. Posudzovať efektivitu verejných obstarávaní by mala analytická jednotka ÚVO. “Veľkým problémom je, že nie je možné účinne porovnávať ceny vo verejnom obstarávaní so štandardnými trhovými cenami. ÚVO dohliada len na formálnu stránku – na súlad priebehu súťaže so zákonom, nie na podstatu nákupu. Zákon nezastavil politické nominácie do Rady ÚVO a neprípustné zasahovanie do kontroly zmlúv a vyhlasovaných tendrov,” informoval agentúru SITA expert OĽaNO na podnikanie, ekonomiku a rodinnú politiku Peter Kremský. OĽaNO plánuje podporiť diskusiu o zriadení centrálnej služby, ktorá bude zodpovedná za verejné obstarávanie najčastejšie využívaných výrobkov a služieb pre ministerstvá pod dohľadom ÚVO.

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje vo verejnom obstarávaní určiť maximálne limity na nákup určitých produktov, napríklad, automobily. Poslanec za túto stranu Martin Beluský uviedol aj možnosť zadať podmienku geografickej preferencie, aby napríklad školy nakupovali do jedální potraviny od lokálnych výrobcov. “Treba umožniť verejnému obstarávateľovi ľubovoľne znižovať predpokladanú cenu zákaziek, pretože v mnohých prípadoch pri prieskume trhu spoločnosti nadceňujú svoje ponuky. Určité produkty a tovary, napríklad spotrebný tovar, by sme zabezpečovali cez štátnu spoločnosť, aby sa minimalizovali ceny,” poznamenal Beluský pre agentúru SITA.

Agentúra SITA oslovila podľa preferencií jedenásť strán a hnutí.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...