Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

Gabriela Matečná (Zdroj: SITA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce presadiť zdravšie a ekologickejšie produkty na slovenskom trhu. V tomto smere agrorezort v pondelok podpísal so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín, krmív a výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby, vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

Memorandum prinesie spotrebiteľom lepšiu informovanosť o produktoch vyrobených bez použitia GMO. Do budúcna plánuje ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná úplne zakázať pestovanie GMO na slovenských poliach. Ministerka o tom informovala v pondelok.

„Naším úmyslom do budúcna je úplne zakázať pestovanie GMO na poliach našej krajiny. Memorandum, ktoré sme dnes podpísali, je dôležitým krokom na tejto ceste,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS) počas podpisu memoranda o spolupráci so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. V Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch EÚ, je povinné len označovanie potravín a krmív, ktoré obsahujú, skladajú sa alebo sú vyrobené z autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov, a to s minimálnym limitom uvedeným v nariadení.

Memorandum o spolupráci medzi MPRV SR a ZVKSOS zavádza dobrovoľnú schému certifikácie a označovania produktov „vyrobených bez použitia GMO“, s kontrolou na každom stupni výrobnej vertikály a s príslušnými akreditáciami. Vstup do tejto schémy je pre komerčné subjekty agropotravinárskej vertikály dobrovoľný a subjekty sa ním zaväzujú dodržiavať výrobu bez použitia GMO. Cieľom je dosiahnutie lepšej informovanosti a presadzovanie zdravších a ekologickejších produktov na našom trhu.

Keďže v EÚ nie je povolené pestovať žiadnu GM sóju, ale je povolené dovážať a používať na potravinárske a krmovinárske využitie GM sóje, najrizikovejším stupňom výrobnej vertikály je výroba kŕmnych zmesí a samotné kŕmenie hospodárskych zvierat. Agrorezort spolu so ZVKSOS preto zavádza kontrolu akreditovanými metódami (odber vzoriek a ich analýza) a vo výrobe vylučuje použitie všetkých GMO, aby sa predišlo porušeniu zákona o potravinách, vo vzťahu k zavádzaniu spotrebiteľa. Tieto aspekty boli na odporúčania ministerstva zapracované aj do projektu ZVKSOS s názvom „Výroba a produkcia v čistej línii bez použitia GMO“.

Presadzovanie pestovania bielkovinových krmív bez GMO pomôže slovenským poľnohospodárom. Ministerstvo preto podporuje aktivity k dosiahnutiu proteínovej sebestačnosti. „To, že sa na Slovensku geneticky modifikované plodiny nepestujú, je našou obrovskou konkurenčnou výhodou na svetovom trhu, ktorú musíme využiť a udržať si ju aj do budúcna. Najlepšou cestou, ako osloviť spotrebiteľa, je práve takéto certifikované označovanie produktov bez GMO,“ zdôraznil predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Marian Uhrík. Pre realizovanie spolupráce bude zriadená spoločná pracovná skupina strán memoranda, ktorá bude koordinovať a pripravovať aktivity slúžiace na dosiahnutie predmetu a cieľa tohto memoranda.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...