Ministerstvo nakúpilo novú výzbroj, ktorá má dopomôcť k výcviku policajtov

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Ministerstvo vnútra nakúpilo novú výzbroj, ktorá má dopomôcť k výcviku policajtov. Ako sa ďalej uvádza v zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, rezort uzavrel rámcovú dohodu so spoločnosťou ERIK JV s.r.o. na dodávku viacerých typov munície v celkovej hodnote 14 790 eur bez DPH.

Za túto sumu by malo ministerstvo obdržať tritisíc balení po sto kusov šesťmilimetrových, takzvaných štartovacích, nábojov určených do štartovacích pištolí, ďalších tritisíc kusov deväťmilimetrových poplašných nábojov, 550 kusov cvičných nábojov a tiež tisíc balení po päťsto kusov diaboliek , ktoré slúžia na tzv. „záujmovú streľbu” na stredné vzdialenosti.

Rovnaká spoločnosť má rezortu dodať aj 10 tréningových pištolí FX Glock 17. „Sú neoddeliteľnou súčasťou výcvikového procesu všetkých policajných zborov na svete, kde umožňujú bezpečným spôsobom simulovať reálne ohrozenie policajta, ktorý vykonáva operatívno-pátraciu činnosť v špecifickom prostredí, alebo ktorý vykonáva služobný zákrok proti páchateľom trestnej činnosti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Výcvik s uvedenými zbraňami pomáha policajtom pochopiť mechanizmus šokového stavu pri mimoriadnej situácii, kedy je priamo ohrozený jeho život alebo iný záujem chránený zákonom, pomáha mu zlepšiť rozpoznávací a rozhodovací proces a tým prispieva k zvýšeniu jeho odborných znalostí a ochrane jeho života a zdravia, ako aj ochrane života a zdravia civilného obyvateľstva,“ uvádza ministerstvo.

Rámcovú dohodu tiež rezort uzavrel so spoločnosťou PYRA, spol. s.r.o., ktorá má zabezpečiť dodanie takzvaných konverzných súprav do samopalov. Konverzné súpravy umožňujú, aby mohla byť v samopaloch používaná výcviková munícia FX Simunition.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...