VIDEO Reklama s bozkávajúcimi sa mužmi bola podľa Rady pre reklamu v poriadku. Sťažnosti neuspeli

Vianočná reklama na H&M (Zdroj: ReproFoto Youtube/H&M)

Časť slovenskej verejnosti vlani pobúril reklamný video spot na výrobky módnej spoločnosti Hennes & Mauritz (H&M), v ktorom sa bozkávajú dvaja muži. Reklamu musela po oficiálnej sťažnosti dvoch divákov riešiť Rada pre reklamu.

Jeden zo sťažovateľov na reklamu tvrdil, že reklama, ktorá zobrazuje bozkávajúcich sa mužov, má mať negatívny vplyv na maloletých a je podľa neho pohoršujúca. Druhý zase považoval predmetné zobrazenie za nedôstojné, nevhodné a urážlivé.

Podľa Rady pre reklamu spomínaná vianočná reklama firmy H&M nijako neporušuje reklamný etický kódex, ktorý musia tvorcovia aj zadávatelia reklám dodržiavať. Módna značka trvá na tom, že je zameraná na hodnoty a disponuje globálnymi pravidlami v oblasti rovnakých príležitostí a diverzity, čo vo svojej správe k prípadu konštatuje Rada pre reklamu.

„Spoločnosť má striktný postoj voči akémukoľvek typu diskriminácie, napr. na základe pohlavia, náboženstva alebo sexuálnej orientácie,“ píše v správe Rada pre reklamu o hodnotách spoločnosti H&M.

Vysielanie reklamy, v ktorej sa objaví aj záber na bozkávajúcich sa mužov, počas Vianoc zdôvodnila značka tým, že v tomto sviatočnom období je rodina dôležitá a mnohým ľuďom sa vraj ľahšie prijíma odkaz, že inakosť je vlastne úplne v poriadku.

„Reklama pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý na pozadí rozličných scén z reálneho života ľudí bez ohľadu na rasu, farbu pleti, či pohlavie alebo vek. Scény spája akoby radosť a tešenie sa z predvianočného času… Je pravdou, že súčasťou niektorých scén sú aj viaceré zábery, ktoré zachytávajú bozky, bozkávanie. Predmetné zobrazenia, sú však decentné a v kontexte celého príbehu reklamy,“ konštatuje Rada pre reklamu vo svojej správe.

Sťažovatelia tvrdia, že reklama propagovala homosexuálne páry a myslia si, že takáto propagácia môže mať na okolie negatívne vplyvy. Podľa H&M je takáto argumentácia v rozpore so základnými právami a slobodami garantovanými vnútroštátnym právom a právom EÚ.

Rada pre reklamu uviedla, že spomínaný spot nemá negatívny dosah na maloletých, a bola preto vyhodnotená ako vhodná, keďže neporušila Etický kódex stanovený pre reklamu.

— TOP

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...