Slovensko predalo Enelu väčšinový podiel v Slovenských elektrárňach pred 15 rokmi

Slovenské elektrárne (Zdroj: SITA)

Slovenská republika pred 15 rokmi predala väčšinový podiel v Slovenských elektrárňach talianskej energetickej skupine Enel. Transakčné dokumenty o akvizícii 66 percent akcií Slovenských elektrární za sumu 840 miliónov eur podpísali 17. februára 2005 vtedajší slovenský minister hospodárstva Pavol Rusko (ANO) a generálny riaditeľ spoločnosti Enel Paolo Scaroni.

Po podpise zmluvy Enel Slovensku zaplatil 20 percent celkovej sumy (168 mil. eur) a zostávajúcich 671 miliónov eur potom uhradil po prevedení akcií na konto Enelu 28. apríla 2006.

Zadlžené štátom vlastnené Slovenské elektrárne sa vtedajšia vláda na čele s premiérom Mikulášom Dzurindom (SDKÚ) rozhodla privatizovať a získať tak strategického investora, ktorý by spoločnosť ozdravil a reštrukturalizoval. Tender na predaj 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach vláda vyhlásila v roku 2004. Rozhodujúcom kritériom pri výbere víťazného uchádzača o väčšinový balík akcií mala byť najvyššia ponúkaná cena.

Privatizačná komisia ako poradný orgán vlády v septembri 2004 vybrala za najvhodnejšieho investora, ktorý by mal od štátu získať 66 percent akcií Slovenských elektrární (SE), taliansku spoločnosť Enel. Tá za balík akcií ponúkala slovenskej vláde najviac, 840 miliónov eur, čo vtedy predstavovalo približne 33,6 miliardy slovenských korún (Sk). Druhú najlepšiu ponuku podali České energetické závody (ČEZ) a za akcie boli ochotné zaplatiť 691 miliónov eur (27,5 mld. Sk). Ako tretiu v poradí komisia vyhodnotila ponuku 548 miliónov eur (22 mld. Sk) od ruského konzorcia InterRAO.

V komisii, zloženej zo zástupcov ministerstiev hospodárstva a financií, Fondu národného majetku SR (FNM), parlamentu a nezávislých členov za takýto návrh hlasovalo 14 z jej 15 členov. Jeden člen komisie sa hlasovania zdržal. Privatizačná komisia sa tak stotožnila s rozhodnutím privatizačného poradcu – spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Februárový predaj väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach z roku 2005 sa nevzťahoval na odstavenú Atómovú elektráreň (AE) A1, ďalej na odstavenie 1. a 2. bloku AE Bohunice, zariadenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom v Mochovciach a Bohuniciach, ani na Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Tieto aktíva sa ešte pred transakciou previedli na iné štátne subjekty. Slovenským elektrárňam však ostalo právo VEG prevádzkovať ďalších tridsať rokov s tým, že časť výnosov bude spoločnosť odovzdávať štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zmluvu o prenájme VEG v decembri 2014 vypovedal a prevádzka aj výnosy z Vodnej elektrárne Gabčíkovo prešli v marci 2015 pod kontrolu Vodohospodárskej výstavby.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Detský čin roka aj tento rok hľadá deti, ktoré pomáhajú

Detský čin roka aj tento rok hľadá deti, ktoré pomáhajú

Prostredníctvom projektu Detský čin roka sa aj tento rok hľadajú deti, ktoré pomáhajú iným. Ako informovala agentúru SITA Magdaléna Fábryová z občianskeho združenia Detský čin roka, jubilejný 20. ročník odštartoval. Podľa organizátorov si aktuálna situácia vyslovene žiada viac..