Nový pracovný poriadok pre pedagógov niektorí učitelia vítajú, iní ho považujú za zbytočný

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Návrh nového Pracovného poriadku pre pedagógov učitelia očakávali a pri zmenách školského zákona sa to podľa nich aj vyžadovalo. Pre agentúru SITA to uviedli viacerí pedagogickí zamestnanci. Viceprezidentka Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) Mária Smreková však pre agentúru SITA povedala, že túto aktivitu vnímajú ako zbytočné míňanie energie, keďže všetky body poriadku sa nachádzajú v aktuálne platnej legislatíve.

Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov podotkol, že vzorový pracovný poriadok potrebuje lepšiu advokačnú kampaň. V pondelok 10. februára bol po desiatich rokoch predstavila ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) nový Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý zahŕňa aj právny rámec pre šikanu.

Predstavenie nového poriadku podľa predsedníčky Združenia základných škôl Slovenska Aleny Petákovej školy vnímajú pozitívne. „V zákone je viacero noviniek, ktoré bolo treba ukotviť v pracovných poriadkoch škôl. Školy nemajú právnikov, a tak toto je pre ne pomoc,“ priblížila Petáková. Vysvetlila, že úlohou poriadku nie je zlepšenie pracovného prostredia, ale nastavenie jednoznačných pravidiel. „A ak tieto budú jasné, tak sa školy vyhnú mnohým nedorozumeniam medzi vedením školy a zamestnancami, prípadne zamestnancami navzájom,“ uzavrela. Predseda Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény uviedol, že vzhľadom na novú legislatívu ide o pomoc a krok správnym smerom. Dodal, že ak sa nastavené pravidlá v pracovnom poriadku budú dodržiavať, určite príde aj k zlepšeniu pracovného prostredia.

Soňa Puterková zo Slovenskej komory učiteľov uviedla, že vytvorenie vzorového poriadku je krokom, na ktorý od začiatku platnosti zákona čakali a požadovali ho. „Pracovný poriadok je základnou a najdôležitejšou pracovnoprávnou normou na pracovisku, ktorá konkretizuje práva a povinnosti zamestnancov a upravuje zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa v súlade so zákonnými normami,“ vysvetlila. Dodala, že rátajú s tým, že sa nový pracovný poriadok čo najskôr včlení do poriadkov jednotlivých škôl. Aj napriek tomu, že nový zákon nepriniesol zásadné zmeny, predpokladajú, že vďaka jednoznačnejším formuláciám prispeje k adresnejšiemu určeniu práv a povinností na strane zamestnávateľa aj zamestnanca. V niektorých prípadoch môže prispieť aj k ochrane pedagógov pred neadekvátnymi postihmi či bossingom. Vyžaduje si to však dôsledné dodržiavanie jeho jednotlivých ustanovení, čo v našich školách doteraz chýba. Križo podotkol, že so vzorovým pracovným poriadkom potrebujú výraznejšiu advokačnú kampaň na školách či učiť riaditeľov ako pracovať s mocou a participáciou pri pracovno-právnych záležitostiach.

Viceprezidentka ASŠŠZS naopak podotkla, že v období, keď má školstvo akútnejšie problémy, takéto aktivity považuje za zbytočné míňanie energie na riešenie zástupných problémov. Vysvetľuje, že všetky paragrafy Pracovného poriadku sa nachádzajú v aktuálne platnej legislatíve týkajúcej sa školstva či v zákonoch o štátnej správe, v zákonníku práce a iných nariadeniach. Je podľa nej zbytočné uvažovať nad tým, či akýkoľvek vzorový dokument zlepší pracovné prostredie na školách. „Zlepšiť pracovné prostredie môžu reálne len ľudia, ktorí nastavujú pravidlá a ktorým často netreba ani takéto vzorové dokumenty, aby vytvorili prostredie, kam sa všetci radi vracajú,“ uzavrela.

Nový pracovný poriadok vznikol spoluprácou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) s OZŠaV na Slovensku. Predseda zväzu Pavel Ondek uviedol, že by mal slúžiť ako návod pre školy. Dodal, že pokrýva aj hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov či riaditeľov škôl. Ondek podotkol, že poriadok rieši aj šikanu na pracovisku akými sú mobbing a bossing. Na základe nového poriadku si môžu školy vypracovať vlastné pracovné poriadky. Šéfka MŠVVaŠ SR Martina Lubyová (SNS) vysvetlila, že zavedenie nového pracovného poriadku sa spája s novým školským zákonom. Ten poslanci schválili v júni, platí od septembra 2019. Priniesol zmeny v príplatkoch pre učiteľov, akreditácie a aj podmienky preukazovania bezúhonnosti učiteľov.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce presadiť zdravšie a ekologickejšie produkty na slovenskom trhu. V tomto smere agrorezort v pondelok podpísal so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti..