Digitalizácia a automatizácia ohrozuje až 60 percent všetkých pracovných miest na Slovensku, tvrdí Lubyová

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (Zdroj: SITA)

Až 30 percent pracovných miest na Slovensku môže zaniknúť. Ďalších 30 percent sa bude výrazne meniť. Digitalizácia a automatizácia tak ohrozí v krátkej budúcnosti 60 percent všetkých pracovných miest na Slovensku. Uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorej sa zúčastnila spolu so zástupcom generálneho sekretára Organizácie pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) Ludgerom Schuknechtom. Podľa ministerky patrí Slovensko medzi krajiny, ktoré sú digitalizáciou a automatizáciou ohrozené najviac na svete.

Až 60 percent miest je ohrozených automatizáciou a to tak, že až 30 percent miest môže zaniknúť a 30 percent miest sa bude výrazne meniť,“ priblížila Lubyová. Dodala, že aj preto ministerstvo požiadalo o spoluprácu OECD pri vytváraní Národnej stratégie zručností. Slovensko je tak treťou krajinou na svete, ktorej OECD pomohla pri vytváraní tejto stratégie. Tá by sa mala zamerať na skvalitnenie celoživotného vzdelávania a zlepšenie spolupráce medzi učiteľmi.

Ministerka školstva tiež upozornila, že výsledky žiakov v medzinárodnom testovaní PISA sa zlepšili. Kľúčovým nedostatkom Slovenska sú slabé výsledky mladej generácie. „Vieme, kde nás tlačí topánka a vieme, že výsledky sú ťahané žiakmi z marginalizovaných skupín,“ povedala Lubyová. Schuknecht upozornil, že je dôležité posilniť zručnosti mládeže a profesionálny vývoj učiteľov, aby vedeli pracovať so žiakmi zo zraniteľných skupín. OECD schvaľuje kroky ministerstva, ktoré by malo zlepšiť vzdelávanie tejto skupiny. Tým je napríklad zavedenie predškolskej dochádzky pre päťročné deti. OECD vo svojom odporúčaní navrhuje, aby troj a štvorročné detí mali právo na predškolské vzdelávanie, ak ich rodičia prejavia záujem.

Na konferencii obaja upozornili, že Slovensko zaostáva v účasti dospelej generácie v celoživotnom vzdelávaní. Jednou z možností je zaviesť osobné účty, v ktorých si každý človek môže manažovať svoje budúce vzdelanie. Schuknecht podotkol, že novonadobnuté zručnosti by mali byť následne správne využité v zamestnaní. Ďalším odporúčaním bolo mentorovanie učiteľov a vytváranie kontaktov medzi nimi. Ministerka povedala, že učitelia tak nebudú odkázaní sami na seba, ale skúsenosti si môžu vymieňať medzi sebou.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...