Záujem o post posudzovateľa vysokých škôl má vyše tisíc uchádzačov

Aula Univerzity Komenského (Zdroj: SITA)

Záujem o post posudzovateľa Slovenskej akreditačnej agentúry vysokých škôl (SAAVŠ) má vyše tisíc uchádzačov, z toho viac ako 200 zahraničných. Informovala o tom SAAVŠ na svoje webovej stránke. Predseda výkonnej rady agentúry Robert Redhammer pre SITA uviedol, že prihlášky vyplnili nielen odborné kapacity z prostredia vysokých škôl či vedy, ale aj podnikatelia a študenti.

Záujem uchádzačov podľa Redhammera výrazne prekonal očakávania. „Priznám sa, že som dúfal, že sa do konca roka prihlási aspoň 100 záujemcov. Boli sme odhodlaní po Novom roku výzvu zopakovať,“ priblížil. Agentúra pripravila formulár, ktorý záujemcovia mohli zaslať elektronicky do 20. decembra 2019. Túto možnosť využilo 903 záujemcov zo Slovenska.

Záujemcovia zo zahraničia mali možnosť posielať prihlášky do 15. januára tohto roka. Z celkového počtu tak urobilo 113 českých expertov a 109 anglicky hovoriacich zahraničných záujemcov. Najviac ich je z Nemecka a Veľkej Británie, no sú medzi nimi aj ľudia z USA, Ruska, Poľska či Maďarska. Osobitnou skupinou je takmer 20 Slovákov dlhodobo pracujúcich v cudzine.

Podľa šéfa výkonnej rady SAAVŠ tak široký záujem svedčí nielen o dôležitosti, ale aj o rozsahu zmien, ktoré do slovenského vysokého školstva prichádzajú. „Teraz sa prihlášky vyhodnocujú. Najprv na formálne splnenie požiadaviek. Potom vyhodnotíme, v ktorých oblastiach je posudzovateľov málo a na také zvážime obnovenie výzvy,“ priblížil Redhammer.

Cieľom podľa neho je, aby vytvorili čo najširší zoznam posudzovateľov, a tiež, aby v čo najkratšom čase boli pripravení na prácu v pracovných skupinách. Preto už teraz pre nových posudzovateľov pripravujú vzdelávací program.

Úspešný kandidát bude zapísaný ako posudzovateľ agentúry na funkčné obdobie šiestich rokov, a to aj opakovane. Zloženie pracovných skupín sa bude odvíjať od toho, na aký typ štúdia či konania sa bude zameriavať. Agentúra by chcela, aby v každej skupine, okrem tých, ktoré budú riešiť odňatie akreditácie pre habilitačné či inauguračné konanie, bol aspoň jeden študent.

SAAVŠ je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Bola zriadená minulý rok a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl, a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...