Po kalamitách menia lesníci drevinové zloženie porastov v Slovenskom raji

Lesníci zo spoločnosti Pro Populo Poprad s r.o., obhospodarujúcej lesy Spišského biskupstva, menia pri obnove lesných porastov na dvoch lokalitách v Národnom parku Slovenský raj ich drevinové zloženie po vetrovej a podkôrnikovej kalamite. V súlade so stanovištnými podmienkami eliminujú nepôvodné dreviny, najmä smrek a podporujú výskyt a rast cenných listnáčov – prevažne javora, bresta, lipy a jaseňa. Agentúru SITA o tom informoval v pondelok vedúci výroby Pro Populo Poprad, s.r.o. Tomáš Hutyra.

Vykonávaním dôslednej úpravy drevinového zloženia smerom k pôvodnej, prirodzenej skladbe chceme dostať porasty v dvoch lokalitách v Národnom parku Slovenský raj do stavu, umožňujúceho samovoľný vývoj smerom k prírodnému lesu. Dá sa povedať, že načúvame pritom pozorne prírode a robíme to, čo nám hovorí,“ povedal riaditeľ spoločnosti Pro Populo Poprad, s r.o. Jozef Jendruch.

V lokalite Vernár v nadmorských výškach od 800 do 1 100 m n. m. na ploche cca 250 hektárov boli rozšírené porasty so zastúpením smreka do 90 % od vekových kategórií prerezávok po porasty navrhnuté na obnovu. Aj napriek vysokému zastúpeniu smreka rástli v týchto porastoch rastliny, typické pre zmiešané bukové lesy horské, t.j. bučinové a mezotrofné mezofyty – druhy s ťažiskom výskytu na pôdach mierne kyslých, živinami stredne zásobených, čerstvo vlhkých až vlhkých.

To viedlo vedúceho lesníckeho obvodu k premene drevinového zloženia postupným znižovaním zastúpenia smreka pri obnove porastov, postihnutých podkôrnikovou a vetrovou kalamitou. Boli pritom využité existujúce a ostávajúce materské jedince buka, jedle, javora horského a smrekovca v počte približne 20 jedincov na hektár, ale aj existujúce zmladenie buka, javora horského, jedle a jarabiny,“ objasnil lesnícke postupy Tomáš Hutyra.

Súvisiaci článok:

Za lacno ľuďom, ktorí to potrebujú. Lesy SR začínajú s predajom kalamitného dreva

V lokalite Biskupská Poľana, nachádzajúcej sa v centrálnej časti Národného parku Slovenský raj v zóne B (IV. stupeň ochrany prírody), bolo pôvodné drevinové zloženie porastov so zastúpením smreka 80 %, jedle 10 % a buka 10 %. V súčasnom drevinovom zložení má buk zastúpenie 45 %, javor horský 45 %, smrekovec 5 % a jedľa 5 %.

Na začiatku procesu premeny lesa je cieľom čo najviac znížiť zastúpenie v minulosti vysadeného smreka. Na uvoľnené plochy po ťažbe smreka sa zmladzujú pôvodné dreviny – najmä javory, buky a jedle. Svoje miesto tu majú aj tzv. prípravné dreviny (lieska, vŕba rakyta, topoľ osika a jarabina), ktoré niekedy prevládajú na otvorených plochách po ťažbe. Proces tejto premeny lesa bude trvať najviac 30 rokov a výsledkom má byť zaradenie takto obnovovaných plôch do zóny A,“ dodal Hutyra.

Spoločnosť Pro Populo Poprad má uzavretú zmluvu o starostlivosti so ŠOP SR (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky) – Správa NP Slovenský raj, zabezpečujúcu špeciálny režim obhospodarovania lesov na celej výmere 136,69 hektárov zóny B.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

V Košickej nemocnici testovali cez víkend vzorky od 21 pacientov

V Košickej nemocnici testovali cez víkend vzorky od 21 pacientov

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) cez víkend testoval vzorky spolu od 21 pacientov, všetky boli negatívne. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková. „Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny je momentálne hospitalizovaná jedna..