Rast zamestnanosti sa spomalil, na trhu práce pribudli len ženy

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

Počet pracujúcich mužov za júl až september tohto roka klesol o 7,8 tisíca, informoval Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť sa v treťom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 0,2 %, resp. o 6,1 tisíca osôb na takmer 2,59 milióna pracujúcich. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, tempo rastu zamestnanosti medziročne spomalilo o 1,2 percentuálneho bodu. V rovnakom období vlaňajška totiž zamestnanosť medziročne stúpla o 1,4 %. Na trhu práce v treťom štvrťroku tohto roka pribudli len ženy, ich počet sa zvýšil o 13,9 tisíca, počet pracujúcich mužov klesol o 7,8 tisíca. Miera zamestnanosti medziročne vzrástla o 0,7 percentuálneho bodu na 73,4 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 0,6 % na 2,45 milióna osôb.

Zvyšujúca sa zamestnanosť v poľnohospodárstve, ktorá začala na začiatku tohto roka, pretrvávala aj v treťom štvrťroku, počet pracujúcich v tomto odvetví vzrástol o 15,9 tisíca osôb. Pracujúci pribudli aj vo vybraných odvetviach služieb, z toho najmä v informáciách a komunikácii o 15,5 tisíca, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 13,4 tisíca a vo vzdelávaní o 9,7 tisíca. Zamestnanosť sa medziročne znížila v priemysle o 4,4 tisíca a v stavebníctve o 6,9 tisíca osôb.

Rast zamestnanosti ovplyvnil najmä medziročne vyšší počet podnikateľov o 12,7 tisíca. K celkovému počtu 393,6 tisíca pribudli hlavne podnikatelia bez zamestnancov o 10,4 tisíca, počet podnikateľov so zamestnancami vzrástol o 2,3 tisíca. Znížil sa len počet zamestnancov, medziročne o 7,4 tisíca na 2,19 milióna osôb pre pokles počtu osôb vykonávajúcich aktivačnú prácu a prácu na dohodu. Bez započítania týchto osôb sa počet samotných zamestnancov s pracovnou zmluvou zvýšil o 9,2 tisíca na takmer 2,13 milióna.

Zamestnanosť sa medziročne najviac zvýšila v Bratislavskom kraji o 2,1 %, ktorý zároveň dosiahol najvyššiu mieru zamestnanosti 81,1 % pri najrýchlejšom raste o 1,6 percentuálneho bodu. Počet pracujúcich medziročne klesol v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji. V dvoch z nich sa znížila aj miera zamestnanosti, v Košickom o 0,7 percentuálneho bodu a v Trenčianskom o 0,1 percentuálneho bodu.

V priemere za prvý až tretí štvrťrok tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,9 % na 2,58 milióna osôb. Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v treťom štvrťroku tohto roka dosiahol 131,3 tisíca osôb. Oproti tretiemu štvrťroku minulého roka sa ich počet znížil o 5,5 % (o 7,7 tis. osôb), dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 3,1 percentuálneho bodu.

Súčasne s rastom zamestnanosti na Slovensku v treťom kvartáli klesla nezamestnanosť, a to medziročne o 0,5 percentuálneho bodu na 5,9 %. Celkový počet nezamestnaných sa podľa VZPS medziročne znížil o 14 tisíc na 161,2 tisíca osôb. U mužov dosiahla miera nezamestnanosti 5,7 %, medziročne klesla o 0,3 percentuálneho bodu. U žien bola na úrovni 6,1 %, znížila sa o 0,7 percentuálneho bodu. V medzikvartálnom porovnaní klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 1,3 tisíca na 158,8 tisíca. osôb.

Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných tvorili osoby vo veku 35 až 49 rokov s počtom 53 tisíca osôb a podielom 32,9 % na celkovej nezamestnanosti. Medziročný úbytok nezamestnaných zaznamenala väčšina vekových kategórií, z toho najvýraznejší kategória 25 až 34 ročných (o 7,3 tis. osôb). Rast nezamestnanosti bol v dvoch vekových skupinách, u 15 až 24 ročných a u 60 a viac ročných.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 29 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne zvýšil o 1,1 percentuálneho bodu. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (20,4 %) a v obchode (9,1 %).

Najvyššia nezamestnanosť aj v treťom štvrťroku tohto roka bola s počtom 40,6 tisíca nezamestnaných v Prešovskom kraji. V tomto kraji bola zároveň najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (10,1 %). Počet nezamestnaných sa medziročne znížil vo väčšine krajov, najviac (o 6,7 tis.) v Košickom kraji. Najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli v Bratislavskom (2,7 %) a Trenčianskom kraji (2,8 %).

V prvom až treťom štvrťroku tohto roka nezamestnanosť medziročne klesla o 13,6 % na 158,7 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 0,9 percentuálneho bodu na 5,8 %.

— SITA

Našli ste chybu? Napíšte nám na

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...