Logo Dennika

Česko plánuje zaviesť inštitút strpenia cudzincov: Zločincom nebude možné odobrať štatút utečenca

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Ministerstvo vnútra ČR prišlo s novelou, ktorá má upravovať štatút azylanta a zároveň zavádza inštitút strpenia cudzincov. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora totiž nemožno odobrať štatút utečenca ani osobe, ktorá bola odsúdená za závažné zločiny, ani keď môže predstavovať nebezpečenstvo pre štát.

Portál česká-justice.cz priniesol správu o tom, že Česká republika plánuje zaviesť inštitút strpenia cudzincov z tretích zemí. Legislatíva vyplýva z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (SDEU) a medzi zákonmi ju má dlhodobo napríklad Nemecko.

Vyplýva to z rozsudku v konaní o predbežnej otázke, ktorú SDEU položila Česká republika a Belgicko. Obe krajiny totiž zápasili s prípadmi, keď sa zločinci súdne domáhali azylu, aj keď naňho nemali právo pre závažné činy, ktoré spáchali.

V českom prípade malo ísť o Čečenca, ktorý spáchal viacero lúpeží a dopustil sa vydierania. Belgické úrady zase riešili, keď občan Pobrežia slonoviny, ktorý znásilnil maloletú osobu, a občan Konga, odsúdený za lúpež a zabitie, sa súdne domáhali štatútu utečenca.

Zločinec je stále utečenec

Podľa novej úpravy sa cudzincom, ktorí nemajú nárok na azyl, bude musieť priznať štatút utečenca. Toto by malo byť platné aj vtedy, ak bol jednotlivec odsúdený za závažné zločiny alebo predstavuje nebezpečie pre štát, v ktorom sa zdržiava.

V rozhodnutí SDEU sa uvádza, že ani zločinec neprestáva byť utečencom i keď mu štát neprizná tento štatút. Takýto „utečenec“ sa teda môže pohybovať v danej krajine ďalej zákonne, pokiaľ požiada o tento štatút a to po dobu, ktorú určí súd.

Okrem spomínaného inštitútu strpenia návrh novely prináša aj zmenené pravidlá pre azylantov. Podľa nových pravidiel vzniká štatút azylanta už požiadaním o azyl, teda nie až jeho udelením. Rovnako bude dotyčný považovaný za azylanta aj počas celej doby rozhodovania súdu o odmietnutí azylu.

— Juraj Orolín

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...