Slovensko môže získať z novej európskej iniciatívy 150 miliónov eur na transformáciu Hornej Nitry

Ťažobný úsek Bane Nováky (Zdroj: SITA)

Jednou z kľúčových priorít novej Európskej komisie je totiž tzv. Green Deal stratégia, teda balík návrhov opatrení, ako v rokoch 2021 až 2030 financovať prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku.

Slovensko môže získať v rámci novej iniciatívy Bruselu desiatky miliónov eur na podporu regiónov pri prechode na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Pomôcť by podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu mohli najmä transformácii regiónu Hornej Nitry pri utlmovaní uhoľného baníctva.

Jednou z kľúčových priorít novej Európskej komisie je totiž tzv. Green Deal stratégia, teda balík návrhov opatrení, ako v rokoch 2021 až 2030 financovať prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku. „Práve v rámci tejto priority vznikol Just Transition Fund (JTF), z ktorého má Slovensko možnosť získať dotáciu 150 miliónov eur. Fond má pomôcť regiónom, aby vedeli reagovať na sociálne, hospodárske a environmentálne dopady premeny na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo,“ konštatuje úrad podpredsedu vlády.

Slovensko by v prípade získania dotácie muselo ešte z národnej obálky fondov regionálneho a sociálneho rozvoja doplniť aspoň 225 miliónov eur. Išlo by o rovnaké aktivity, ako podporuje súčasná eurofondová politika. Režim pre veľké podniky, ktoré zabezpečujú transformáciu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, by bol však voľnejší.

„Slovensko veľmi pozitívne vníma opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Avšak, pre nás je dôležité, že nové financie by nemali ohrozovať kohéznu politiku, ktorá je pre Slovensko a rozvoj našich regiónov kľúčová, za čo stále v prebiehajúcich vyjednávaniach bojujeme,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.

K formovaniu JTF aktívne pristupovalo aj Slovensko, keďže región hornej Nitry bol medzi prvými štyrmi pilotnými transformujúcimi oblasťami v Európskej únii. Krajina sa okrem toho aktívne podieľala aj na tzv. uhoľnej platforme Európskej únie. Vicepremiér Richard Raši v tejto súvislosti ocenil prácu podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča, ktorý sa aktívne podieľal na spolupráci s dotknutými regiónmi a ostatnými inštitúciami Európskej únie na vytvorení JTF.

— SITA

Prečo vznikol Denník S

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...